MERAVITAL hund

Mera vital är ett dietiskt helfoder för hundar med specifikt näringsbehov vid t.ex. sjukdom eller allergi.

Rekommenderas av veterinär.

1 produkt