Breeder Club

Om Mera // Breeder Club

Uppfödare och intresserad av vårt foder?

Bli medlem i MERA Breeder Club

Detta får du:

Våra krav:

Vänligen fyll i formuläret nedan:

Dataskyddsförordningen GDPR och personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress samt telefonnummer. Syftet med detta är för att ge dig tillgång att handla genom vår uppfödarsida. Vi har fått dina uppgifter från dig själv när du fyller i formuläret. Vi delar vi inte dina uppgifter med tredje part annat än då vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.