Breeder Club

skaffa hund förberedelser för valpens ankomst

Uppfödare och intresserad av våra produkter?

Bli medlem i mera Petfood Breeder Club - uppfödarklubben för hund och katt

Detta får du:

Våra krav:

Vänligen fyll i formuläret nedan:

Dataskyddsförordningen GDPR och personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress samt telefonnummer. Syftet med detta är för att ge dig tillgång att handla genom vår uppfödarsida. Vi har fått dina uppgifter från dig själv när du fyller i formuläret. Vi delar vi inte dina uppgifter med tredje part annat än då vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Beställning av gratis valp- och kattungepaket

Om du önskar beställa gratis valp- eller kattungepaket till din aktuella kull ska du göra det genom detta formulär.

gratis valppaket

Ordernummer eller fakturanummer på sista inköpet av foder till aktuell valpkull eller kattungekull behöver anges i detta formulär. Leveransdag behövs för att beräkna när paketen senast måste skickas från vårt lager. Köper du inte direkt av oss gör du beställningen på ditt ordinarie inköpsställe.

Om du handlar direkt i vår butik i Enköping anger du datum för senaste inköp. Under Valparnas leveransdag anger du önskad dag för upphämtning av dina färdiga valppaket.

Paketen skickas isärplockade av packningsmässiga skäl. Vi kan inte garantera att tillgången på valppaket eller kattungepaket alltid finns, vi kommer då att informera dig omgående.

Vad söker du?