Miljö & hållbarhet

Om Mera // Miljö & hållbarhet

MERA producerar CO2-neutralt

Med många andra omtänksamma åtgärder och en stark medvetenhet om ansvaret för vår miljö söker MERA alltid efter alternativa lösningar. Därför har MERA t.ex. ett naturligt filtrerande av deras utsläpp genom en avancerad och miljövänlig biobädd vilket ger 98% miljövänliga utsläpp.

På MERA’s produktionsplats i Kevelaer i Tyskland förbrukar produktionsanläggningarna för hund- och kattmat samt bakverk betydande mängder gas och el. Diskussionen om hållbarhet visar att alla måste hantera vår miljö ansvarsfullt.

MERA vill göra så bra dem kan och därför produceras alla produkter med ”grön el”. Grön el är 100% förnybar energi – vatten, vind, sol eller biomassa.

Den el som förbrukas av MERA är huvudsakligen härledd från vattenkraft.

"Hållbarhet är inte en trend - det är en del av vårt DNA"

Under många år har MERA åtagit sig en grundläggande kvalitetsstandard med sin hållbarhetsinriktade filosofi. Alla MERA’s produkter vittnar också om den personliga inställningen till natur och medmänniskor. MERA föredrar att köpa in råvaror lokalt. Redan för 15 år sedan landsattes olika hållbarhetsprojekt och sedan 2010 har all produktion skett med uteslutande förnyelsebara energikällor.

Bild: MERA's biobädd & fabrik

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet är MERA’s DNA som ett familjeföretag.

MERA-varumärket – The Petfood Family representerar därför ett långsiktigt engagemang. MERA har satsat på en hållbarhetsorienterad filosofi av högsta kvalitet i många år. Därmed är MERA stolta att få presentera att de är det första företaget i branschen som erhållit ZNU hållbarhetscertifiering för hållbart företagande år 2019.

ZNU certifieringen har en årlig revision som tvingar företaget att fortsätta reflektera och agera bättre och mera för varje år – på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. MERA uppnådde målen även 2020.

Ekologisk och högkvalitativ djurnäring

Varje dag på MERA arbetas det hårt på ärliga, innovativa och näringsrika koncept som är skräddarsydda för behoven hos våra trofasta fyrbenta vänner. Målet är att producera ekologisk och högkvalitativ näring för en välbefinnande utfodring av hundar och katter, vilket möjliggör ett långt och hälsosamt djurliv.