”Vi agerar när andra fortfarande snackar”

Text: Sigrid, marknadschef MERA Petfood / Kevelaer

Hållbarhet är mer än det ekologiska fotavtrycket. På MERA agerar vi medan andra fortfarande snackar!

När jag började på MERA i slutet av 2016 introducerade Felix Vos mig med sin hållbarhetsfilosofi redan den allra första dagen.

Felix vision: MERA är det mest hållbara företaget i sällskapsdjurindustrin.

Målet formulerades snabbt: Vi ville vara de första i branschen som blev officiellt certifierade. Av övertygelse och av respekt för djur, natur och människor.

En helt ny uppgift som marknadsförare för mig. Hittills hade jag inte haft något att göra med revisioner. Men mitt intresse och min ambition väcktes snabbt till liv. Lyckligtvis kunde jag uppmuntra kollegor från ledningsgruppen att arbeta med mig för att utveckla nödvändiga färdigheter internt. I slutet av 2017 var vi faktiskt 4 hållbarhetschefer på MERA utbildade av ZNU.

”Jakten” kunde börja. Våren 2018 grundade vi sedan det tvärvetenskapliga MERA-hållbarhetsteamet, bestående av 10 Mera-anställda. Vi utarbetade systematiskt alla tidiga detekteringsåtgärder som krävs för standarden i många arbetsgrupper. Men för att vara ärlig, fick vi också lite stöd utifrån. Eftersom start och installation av det systematiska hållbarhetssystemet är ganska krävande och vi inte ville förlora någon tid.

Det speciella med ZNU-certifieringen är att standarden belyser mer än bara det ekologiska fotavtrycket. Det handlar om mer än grön el, miljövänlig förpackning och frågan om skrivarpappret är FSC-certifierat. ZNU-standarden är den enda holistiska och certifierbara standarden som samtidigt tar hänsyn till de tre pelarna inom miljö, ekonomi och sociala frågor med fokus på inlärningsprocessen.

Därför kommer vi aldrig att kunna kliva fram och säga att vi är hållbara nu. Nej, fokus är på kontinuerlig förbättring. Vi vill bli mer och mer hållbara, dag för dag och år för år.

Och sen, efter 11 månaders hårt och konsekvent arbete i hållbarhetsteamet, kunde vi stolt hävda att vi var det första företaget i sällskapsdjurindustrin (och förresten fortfarande) att bli certifierade enligt ZNU-standard!

MERA är ännu första och ensamma innehavare av ZNU-certifierin
inom kategorin djurfodertillverkare

Det har varit många utmaningar på vägen. Men ”Greta-effekten” som utvecklades under denna tid passade naturligtvis mycket bra in i tiden. I alla våra projekt är vår trovärdighet dock inte att springa runt med ett upphöjt finger och beskriva scenarier för världens ände, utan snarare påpeka hur positiva effekter var och en av oss kan bidra med, till och med små förändringar i vårt dagligt liv.

Personligen är jag verkligen stolt över vår gemensamt utvecklade förståelse för hållbarhet och alla de projekt som Mera har initierat. Vilket företag kan hävda att de trots corona-pandemin fortsatte att arbeta aktivt med hållbarhetsmålen?

Och mycket mer än så. I juni gick vi över till klimatneutral produktion ett år tidigare än planerat och deltar aktivt i ZNU goes Zero-programmet. Skapandet av mening har fått en helt annan status för mig i mitt liv. MERA – The Petfood Family har upplevt enorm dynamik genom detta arbete. Vi kan känna detta inte minst genom den otroligt fina respons när vi letar efter nya kollegor. Vi har skapat något mycket speciellt här. Även för mig tar resan till ännu mer hållbarhet aldrig slut. Och jag ser redan fram emot de många nya ämnena som finns i startblocken. Så det är fortfarande en spännande resa!

Sigrid, marknadschef MERA Petfood / Kevelaer

Vad söker du?